Έρευνες Κοινής Γνώμης Εκτύπωση

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών κοινής γνώμης

  • Σχεδιασμός ερωτηματολογίου
  • Στρατηγική Ανάλυση Ευρημάτων
  • Εφαρμογή στην στρατηγική επικοινωνίας